Dokumenty

Nabídka sponzorům

Pokyny pro platby

Podmínky_fasování-SPVR 20 – ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2018/2019

Pokyny k odevzdání materiálu

Komuniké trenérů SPVR a vedoucího trenéra SpS Vrchlabí

Děti, které navštěvují tréninky běžeckého oddílu a jsou členy SPVR jsou vedeny k tomu, aby se naučily lyžařským základům běhu na lyžích a s tím související technice mazání lyží. Cílem je probudit v nich zájem o běh na lyžích se všemi zdravotními aspekty od správné životosprávy, zlepšování obratnosti a fyzické kondice včetně otužování a to převážně hravou formou.

Základem běhu na lyžích je klasická technika běhu, která úzce souvisí s rozvojem citu pro rovnováhu a je potřeba ji nejen u dětí neustále rozvíjet. Toto je základní pravidlo běžeckého lyžování, které trenéři při vedení tréninku dětí ctí. Doporučujeme rodičům toto pravidlo naplňovat i v individuální přípravě. Techniku bruslení si děti snáze osvojí až po zvládnutí techniky klasické a to s větší efektivitou než v opačném pořadí.

Zapůjčený lyžařský materiál od Spartaku je přidělován  podle přístupu k tréninkům, docházce, snahy i výkonnosti sportovce. Přidělování lyžařského materiálu je plně v kompetenci trenérů jednotlivých skupin a vedoucího trenéra SpS Vrchlabí. Každý člen má po zaplacení nárok na tréninkový materiál. Od kategorie mladšího žactva má nárok na závodní materiál po dohodě trenéra mladšího žactva a vedoucího trenéra SpS. Nikterak se oddíl nebrání vlastním možnostem rodičů koupit dětem vlastní materiál, jak tomu v mnoha případech je. Tento materiál lze po dohodě odkoupit do oddílu.

K mazání a přípravě lyží – zejména při závodech se TJ LO SPVR distancuje od možnosti připravovat lyže urychlovači, či dokonce prášky v kategoriích předžactva, nejml. žactva a mladšího žactva. Příprava lyží probíhá dle pokynů trenéra, pokud je to organizačně možné den před závody  a tato příprava je pro všechny závodníky stejná. Příprava lyží na závodišti je plně v kompetenci trenérů jednotlivých skupin (nikoliv rodičů) a jsou za ni odpovědni. Povinností každého člena je přijít na trénink, případně na závod s lyžemi očištěnými a naparafínovanými.

Klubu biatlonu je zřízen při TJ SVS Krkonoše Vrchlabí a je VÝBĚROVÝM sportovním střediskem, který své členy vybírá z řad perspektivních lyžařů běžců. Členem KB Krkonoše se může stát ten sportovec, který je členem běžeckého oddílu TJ LO SPVR a je do oddílu biatlonu VYBRÁN.

T.Kulhánek ,vedoucí trenér SpS Vrchlabí.